ખેતી અને બાગાયતી પાકના નુકસાનના સર્વો અહેવાલ વિશે આપી જાણકારી
રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય, PMJAYમાં મળશે 10 લાખ રુપિયા સુધીની સહાય
બહુચરાજી મંદિરને અપાશે નવું સ્વરુપ, મંદિરનું થશે નવીનીકરણ