જૂનાગઢથી ઝડપાયો નકલી ડીવાયએસપી અધિકારી
2.11 કરોડની કરાઈ છેતરપિંડી
આ પહેલા નકલી એમએલએ મળી આવ્યો હતો
હર્ષ સંઘવીનો નકલી પીએ પણ મળી આવ્યો