ભારતીય ટીમના કોચ રહેશે રાહુલ દ્રવિડ
BCCIએ વધાર્યો રાહુલ દ્રવિડનો કાર્યકાળ
બે વર્ષનો કાર્યકાળ વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ સાથે પૂરો થયો હતો
T20 વર્લ્ડ કપ સુધી દ્રવિડ ટીમ સાથે જોડાયેલા રહેશે
સમગ્ર ભારતીય કોચિંગ સ્ટાફનો કાર્યકાળ લંબાવાયો