મિકેનિક સાથે રાહુલ ગાંધીએ શીખ્યું બાઈક રિપેરીંગનું કામ
સ્ક્રુ ડ્રાઈવર સાથે બાઇકના સ્ક્રૂને ફિટ કરતા દેખાયા રાહુલ ગાંધી
બાઇકના નટ અને બોલ્ટને કરી રહ્યા ફીટ
રાહુલ ગાંધીને મળવા પહોંચ્યા લોકો